kunstsammlung

Rita Preuss. Max Pechsteins Meisterschülerin